ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DẠY HỌC

logo

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Cơ sở 1: Tổ 7 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Cơ sở 2: Tổ 6 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Hotline: 02163 872 494 - Email: [email protected]

z2819774650483 3761e5e0707a7c50b07f0c9729ee0e10

Trang chủ»Tin tức»ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DẠY HỌC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DẠY HỌC

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-SLĐTBXH ngày 28/4/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chuyển đổi số tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023.

Thực hiện Công văn số 1046/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 02/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện hiện Kế hoạch 141/KH-UBND của UBND tỉnh;

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong đó xác định Giáo dục là một trong 8 lĩnh vực cần được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trước tiên. Việc chuyển đổi số trong giáo dục thành công sẽ giúp thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Xã hội số. Có hai nội dung chính cần tập trung trong việc chuyển đổi số, đó là: Chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá.

CĐS10

Cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường ứng dụng công nghệ số trong cuộc họp

- Nhà trường cũng tổ chức hội họp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tối ưu hóa nguồn lực để cán bộ, viên chức, người lao động xử lý công việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động trong việc chuyển đổi số của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG DẠY HỌC

CĐS04

CĐS01

CĐS02

CĐS07

- Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của trường trong dạy học để học sinh được tiếp cận với những công nghệ số để tiếp thu được nội dung bài học hiệu quả.

- Việc chuyển đổi số trong giáo dục tại trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đã và đang tác động tích cực, mang lại hiệu quả cao trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đà trên tiến trình chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.

Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

 

 

Cơ sở 1

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 07, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Cơ sở 2

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 06, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Bản đồ