Đảng bộ - truongtcdtntnghialo.edu.vn

logo

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Cơ sở 1: Tổ 7 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Cơ sở 2: Tổ 6 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Hotline: 02163 872 494 - Email: [email protected]

z2819774650483 3761e5e0707a7c50b07f0c9729ee0e10

Đảng bộ

GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ

I. Lịch sử hình thành

         Đảng bộ trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ được thành lập ngày 8/8/2016, theo Quyết định số 378-QĐ/TU của Thị ủy Nghĩa Lộ. Đảng viên của Đảng bộ gồm các đảng viên của 02 chi bộ cơ sở: Chi bộ trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Nghĩa Lộ tổng số 34 đảng viên.

        Từ khi thành lập tời nay Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Nhà trường, Đảng bộ nhiều năm được Đảng ủy khối công nhân là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

        Đảng bộ trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mọi hoạt động của các Chi bộ, đơn vị các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường.

        - Lãnh đạo công tác tư tưởng

        - Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ 

        - Lãnh đạo đoàn thể quần chúng

        - Xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh

        - Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện điều lệ Đảng

III. Cơ cấu tổ chức

      3.1. Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường là cơ quan lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ. Hiện nay trong nhiệm kỳ (2020 - 2025)

        Ban thường vụ: 03 đồng chí

        - Đồng chí: Lâm Tuấn Khanh - Bí thư Đảng bộ

        - Đồng chí: Triệu Sỹ Trường - Phó Bí thư thường trực

        - Đồng chí: Dương Quang Huấn - Phó Bí thư 

        Ban chấp hành Đảng bộ trường gồm 09 đồng chí

        - Đồng chí: Lâm Tuấn Khanh - Bí thư Đảng bộ

        - Đồng chí: Triệu Sỹ Trường - Phó Bí thư thường trực

        - Đồng chí: Dương Quang Huấn - Phó Bí thư 

        - Đồng chí: Đinh Quang Tùng - UV

        - Đồng chí: Đặng Thanh Hà - UV

        - Đồng chí: Đặng Xuân Trường - UV

        - Đồng chí: Ngô Viết Vũ - UV

        - Đồng chí: Lưu Thị Thắm - UV

        - Đồng chí: Hoàng Văn Mầu - UV

       3.2. Các Chi bộ trực thuộc

        Hiện nay Đảng bộ có 03 Chi bộ trực thuộc

       - Chi bộ: Các phòng nghiệp vụ: 14 đồng chí

       - Chi bộ: Các khoa chuyên môn: 13 đồng chí

       - Chi bộ: Khoa văn hóa - Khoa học cơ bản: 07 đồng chí

IV. Kết quả  đạt được trong những năm qua.

        4.1. Đối với công tác chuyên môn

       Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt các công tác tuyển sinh, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học đã có những bước phát triển tốt đẹp. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được triển khai và thực hiện tốt, có kết quả khả quan. Biên soạn giáo trình có chất lượng tốt. Chất lượng đào tạo là khâu quan trọng nhất trong đào tạo đã được đặt lên hàng đầu nên chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao.

        An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường luôn được đảm bảo tốt.

        Đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày các được cải thiện nâng cao.

       4.2. Tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh - học viên ổn định chấp hành tốt mọi nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đoàn kết trong trường được giữ vững tạo ra mọi động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

       4.3. Đảng bộ làm tốt công tác tổ chức và cán bộ từ khâu đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều được thực hiện theo đúng quy định

      4.4. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác của các tổ chức quần chúng trong trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức này dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ hàng năm liên tục đạt nhiều thành tích tốt

      4.5. Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh: Nêu cao tinh thần phê và tự phê trong Đảng; Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá Đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Không có Chi bộ yếu kém

      4.6. Tổ chức tốt công tác kiểm tra việc thực hiện các Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng

     4.7. Với những kết quả đã đạt được từ năm 2016 đến 2020 Đảng bộ Nhà trường được Đảng ủy khối công nhân là "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh".

 -Đảng bộ trường Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ-

 

Cơ sở 1

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 07, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Cơ sở 2

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 06, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Bản đồ