GT về nhà trường

logo

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Cơ sở 1: Tổ 7 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Cơ sở 2: Tổ 6 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Hotline: 02163 872 494 - Email: [email protected]

z2819774650483 3761e5e0707a7c50b07f0c9729ee0e10

Trang chủ»Giới thiệu»GT về nhà trường

GT về nhà trường

GIỚI THIỆU NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

        Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ là trường công lập, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và chịu sự quản lý trên địa bàn của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trường có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

 1. Chức năng:

        Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động của tỉnh Yên Bái và các khu vực lân cận theo cấp trình độ: Trung cấp nghề, sơ cấp nghề, ngắn hạn, chứng chỉ và khối THPT hệ Giáo dục thường xuyên

Hợp tác đào tạo, tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức các dịch vụ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh  Yên Bái và các tỉnh trong khu vực.

2. Nhiệm vụ:

        - Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ, trung cấp nghề và sơ cấp nghề, ngắn hạn nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho học viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

        - Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

        - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề. 

      - Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

       - Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô đào tạo theo quy định của pháp luật.

       - Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

       - Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

       - Phối hợp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dạy nghề.

       - Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

      - Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

       - Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Cơ sở 1

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 07, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Cơ sở 2

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 06, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Bản đồ