GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

logo

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Cơ sở 1: Tổ 7 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Cơ sở 2: Tổ 6 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Hotline: 02163 872 494 - Email: [email protected]

z2819774650483 3761e5e0707a7c50b07f0c9729ee0e10

Trang chủ»Phòng - khoa»Phòng HC - QT

GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

       1) Công tác hành chính:

       - Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

       - Cấp giấy đi đường, công lệnh công tác cho cán bộ, viên chức;

       - Tiếp nhận và tham mưu giải quyết ý kiến, văn bản đề xuất, kiến nghị;

       - Quản lý máy phô tô, máy Fax, điện thoại chung của Nhà trường. Theo dõi và in, sao, phô tô tài liệu, văn bản của nhà trường;

       - Điều hành giờ giấc ra, vào lớp theo quy định;

       - Tiếp khách, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác với Nhà trường;

       - Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ phòng làm việc lãnh đạo Nhà trường.

       2) Công tác tổ chức:

       - Nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ máy tổ chức, quản lý nhân sự, quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức; nhận xét đánh giá viên chức hàng năm;

       - Lập kế hoạch và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên;

       - Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế về định biên và quản lý biên chế;

       - Tổ chức, thực hiện các chế độ, chính sách, bảo hiểm đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên;

       - Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, công tác đối ngoại;

       - Tham mưu với lãnh đạo nhà trường về công tác an ninh, trật tự và công tác bảo vệ, tự vệ trong nhà trường;

       - Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp: Báo cáo kế hoạch công tác năm; báo cáo tổng kết về thực hiện nhiệm vụ năm học, báo cáo về nhân sự...;

       - Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ, bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức;

       - Giúp Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu chế độ báo cáo, chế độ thông tin giữa trường với cấp chủ quản và các cơ quan có liên quan;

       - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

       3) Công tác thi đua, khen thưởng:

      - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường;

      - Xây dựng các văn bản quy phạm về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trình Hiệu trưởng phê duyệt ban hành; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm sau khi được ban hành;

      - Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, cá nhân thực hiện các phong trào thi đua;

      - Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của đơn vị, cá nhân trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;

      - Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo quy định;

      - Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

 

 

 

 

________________________________________

Số cán bộ - giáo viên: 08 đ/c

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - Khu nhà Hiệu bộ Nhà trường

Điện thoại: 02163872494

 

Cơ sở 1

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 07, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Cơ sở 2

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 06, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Bản đồ