GIỚI THIỆU KHOA MAY - KỸ THUẬT TỔNG HỢP

logo

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Cơ sở 1: Tổ 7 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Cơ sở 2: Tổ 6 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Hotline: 02163 872 494 - Email: [email protected]

z2819774650483 3761e5e0707a7c50b07f0c9729ee0e10

Trang chủ»Phòng - khoa»Khoa May - KTTH

GIỚI THIỆU KHOA MAY - KỸ THUẬT TỔNG HỢP

         1. Chức năng:

         Khoa May - Kỹ thuật tổng hợp có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động liên quan.

         2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức nhập học và thực hiện đào tạo 03 cấp trình độ: Hệ trung cấp nghề;  Hệ sơ cấp nghề; Hệ dạy nghề thường xuyên.

- Tổ chức giảng dạy hoạt động Giáo dục nghề phổ thông.

- Tổ chức liên kết đào tạo, hỗ trợ đào tạo các cấp trình độ theo chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường.

- Tổ chức quá trình đào tạo giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình khung của Nhà trường.

- Lập Kế hoạch phân công công tác, giáo viên chủ nhiệm triển khai các hoạt động nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm theo quy chế của bộ.

- Xây dựng và triển khai chương trình giới thiệu, quảng cáo về ngành nghề đào tạo của Khoa.

- Quản lý giáo viên, công nhân viên, học sinh trong toàn Khoa.

- Tổ chức biên soạn, điều chỉnh chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy khi được phân công.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu Khoa học gắn đào tạo với sản xuất trong lĩnh vực nghề nghiệp của đơn vị.

- Thực hiện công tác về tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng theo sự phân cấp của Nhà trường.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo phân công giáo viên giảng dạy các môn học phù hợp với năng lực của giáo viên.

- Xây dựng mối quan hệ với các Phòng, Khoa chuyên môn và Đoàn thể để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, liên hệ với các Doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở sản xuất để thực hiện tốt công tác thực tập tay nghề của học sinh.

- Phối hợp với các gia đình học sinh và tổ quản lý học sinh của Nhà trường trong việc giáo dục học sinh trong toàn Khoa.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cở sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định của Hiệu trưởng. đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ xung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.

- Có kế hoạch từng học kỳ và thực hiện các dự trù trang thiết bị vật tư thực hành của học sinh trong Khoa.

- Thực hiện sửa chữa các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tuần về các hoạt động của Khoa, báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình phối hợp và giải quyết các nhiệm vụ của đơn vị.

         - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

________________________________________

Số cán bộ - giáo viên: 07 đ/c

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - Dãy nhà B

 

Cơ sở 1

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 07, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Cơ sở 2

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 06, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Bản đồ