TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT NGHĨA LỘ PHỐI HỢP CÙNG VỚI PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CÔNG AN TỈNH YÊN BÁITUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG

logo

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Cơ sở 1: Tổ 7 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Cơ sở 2: Tổ 6 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Hotline: 02163 872 494 - Email: [email protected]

z2819774650483 3761e5e0707a7c50b07f0c9729ee0e10

Trang chủ»Tin tức»TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT NGHĨA LỘ PHỐI HỢP CÙNG VỚI PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CÔNG AN TỈNH YÊN BÁITUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT NGHĨA LỘ PHỐI HỢP CÙNG VỚI PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CÔNG AN TỈNH YÊN BÁITUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG

           Trường Trung cấp Dân tộc nội trú đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái, Công an thị xã Nghĩa Lộ tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

Ngày 20/6/2024 , Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an thị xã Nghĩa Lộ và Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ. Nhằm mục đích

PL1

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

- Trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội nhất là tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh trong nhà trường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật

- Trao đổi, tiếp nhận ý kiến phản hồi về phương thức thủ đoạn mới, nguyên nhân, điều kiện thực tiễn làm phát sinh mua bán người, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật để bổ sung, ghi nhận thêm về mặt lý luận phục vụ công tác phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự

Nội dung tuyên truyền gồm có:

1. Tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người.

2. Tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em.

3. Tuyên truyền phòng chống tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội

PL4

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

Tại buổi tuyên truyền, gần 400 cán bộ, giáo viên và học sinh Nhà trường được các cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, nhất là tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, công nghệ thông tin để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

PL3

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

Buổi tuyên truyền đã diễn ra sổi nổi, hiệu quả, đặc biệt có sự tương tác giữa giảng viên và các em học sinh, giúp các em chăm chú lắng nghe, hăng hái tham gia phần hỏi đáp về phương thức, thủ đoạn mới, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em và các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng thời, các giảng viên cũng đưa ra một số quy tắc an toàn cá nhân, kỹ năng ứng phó và các địa chỉ tin cậy khi phát hiện dấu hiệu của tội phạm.

PL5

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

Học sinh ở trường chủ yếu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và vùng 135 tại các địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, nhận thức và hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, việc trang bị cho các em những kiến thức, hiểu biết pháp luật để có thể tự bảo vệ mình có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội trong lứa tuổi học sinh. Nội dung phương pháp tuyên truyền dễ hiểu, phù hợp đối tượng.

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

 

Cơ sở 1

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 07, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Cơ sở 2

TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 06, Phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163 872 494

Email: [email protected]

Bản đồ